AKVAMARIN

Kamen hrabrosti

Korišten još od antike, akvamarin je dobio nadimak „mornarski kamen“ i „kamen hrabrosti“ budući da je bilo poznato da štiti mornare od utapanja i daje im sigurnost tijekom putovanja.