IRIS

Iris pallida

ris je jedan od najplemenitijih sastojaka u svijetu parfema, a koristi se stoljećima. Tijekom renesanse, Katarina Medici koristila je iris za namirisati rukavice. Sastav: kvaliteta irisa određena je sadržajem željeza, u rasponu od 3-85% za onaj najviše kvalitete